Hem

Välkommen till Svegs Pistolskytteklubb

 

Vi är en lokal grupp av entusiaster som alltid är ute efter att lägga till ytterligare en medlem med samma intressen till vår förening. Vi hoppas  att du kommer att tycka om vår klubbmiljö eftersom vår organisation försöker att skapa en behaglig miljö där man känner sig avslappnad och  bekväm, så välkommen hit.

 

Vi har en stående inbjudan för alla som är intresserade av att besöka våra skjutkvällar på skjutbanan. 

 

Alla är välkomna, och om du inte har någon egen pistol finns det pistoler att låna på plats.

 

Du har möjlighet att vara med och skjuta 3 kvällar utan medlemskap, sen bör du ta ställning om detta är något för dig och bli medlem i klubben. 

Kallelse till Årsmöte

2023-02-16 Kl 19:00

Plats: Medborgarhuset


Glöm ej att betala medlemsavgiften innan mötet för att få rösträtt!
500kr för vuxen och 300kr för personer under 18år.
Märk insättningen med Medlemsavgift 2023.
Bankgironummer: 5075-5537 eller Swish: 123 336 86 10

 

Dagordning

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Val av justerare samt rösträknare för mötet
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Mötet utlyst i laga ordning.
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 8. Budget för 2023.
 9. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året 2022
 10. Val av ordförande på 1 år (idag: Fredrik Ardbrant)
 11. Val av ledamot på 2 år – (idag:Per-Erik Olofsson)
 12. Val av suppleant på 2 år (idag Hasse Vallström)
 13. Val av firmatecknare.
 14. Val av valberedning.
 15. Val av revisor.
 16. Val av revisorssuppleant.
 17. Fastställande av avgifter.
 18. Inkomna motioner.
 19. Utförande av föreningsintyg.
 20. Beslut på att kunna hålla styrelsemöten via telefon, sms, chattprogram och liknande i skyndsamma ärenden.
 21. Redovisning av märkes och prisutdelning.
 22. Förvaring av klubbvapen.
 23. Val av städdag.
 24. Start av krutskytte.
 25. Val av datum för KM i fält och precision, samt ansvariga för respektive tävling.
 26. Genomgång av åtgärdspunkter ifrån förra årsmötet.
 27. Övriga frågor.

© 2019 svegspistolskytteklubb